Metagro ISO 9001:2008 gecertificeerd!

Metagro heeft als organisatie altijd al gestreefd naar kwaliteit, continuïteit en tevreden klanten. In 2012 is besloten dat we hier ook de officiële erkenning voor wilde ontvangen. Om dit te realiseren heeft Metagro een managementsysteem opgezet, waarin alle kritische momenten in de processen op het gebied van kwaliteit zijn geborgd.


Het managementsysteem stelt zeker dat alle gemaakte afspraken met klanten worden nagekomen. Een belangrijk aspect van het managementsysteem is dat op een systematische wijze continu wordt gestreefd naar verbeteringen op het gebied van kwaliteit en daardoor verhoging van de klanttevredenheid. Deze verbeteringen worden geïnitieerd naar aanleiding van evaluaties met klanten, een goede interne overlegstructuur, periodieke interne audits en een jaarlijkse beoordeling van het managementsysteem door een onafhankelijke partij, waarbij rekening wordt gehouden met veranderingen in de regel- en wetgeving.

Bureau Veritas heeft in augustus 2012 het kwaliteitsmanagementsysteem van Metagro beoordeeld.

Uit deze beoordeling blijkt dat het kwaliteitsmanagementsysteem voldoet aan de eisen van ISO 9001:2008 en dat er volgens de beschreven processen en procedures gewerkt wordt. Met andere woorden: “Metagro zegt wat ze doet en doet wat ze zegt”.

 

Download hier het Nederlandse certificaat.

Download hier het Engelse certificaat.